RØDOVRE SKØJTE- OG ISHOCKEY KLUB

KONFLIKTER

Konflikter er en naturlig del af livet, når mennesker er sammen. Børn kan skændes, være uenige, slås og blive kede af det. Men hvis konflikter ikke løses på en konstruktiv måde, kan de komme til at forstyrre børns lyst til at komme i klubben.


Konflikter, der ikke bliver taget hånd om, kan have negativ påvirkning på de sociale relationer i hele gruppen og generelt på stedets psykiske miljø.


Konflikter kan være svære og ubehagelige

Nogle konflikter opleves som svære og ubehagelige at forholde sig til. De konflikter forsøger man tit at undgå eller man svarer igen for at forsvare sig.


Andre konflikter dysser man ned, og forsøger så hurtigt som muligt at få børnene tilbage til normale aktiviteter.


Der findes dog andre tilgange til konflikter, som er mere holdbare og langsigtede.


Konflikter udvikler sig i forskellige retninger, alt efter hvordan man takler dem. Det er hensigtsmæssigt at møde konflikter åbent og håndtere dem som en mulighed for at udvikle et barns adfærd eller en situation i positiv retning frem for at straffe de involverede parter og lukke sagen.


Forskellige typer af konflikter

Blandt småbørn handler konflikter som oftest om mindre, praktiske ting. Børn kan strides om det samme stykke legetøj, hvem der skal køre forrest, hvem der skal have det flotte blå sværd eller gå med den voksne i hånden. Den slags konflikter kan ofte håndteres ved forhandling og konkrete aftaler: i dag er det ham og i morgen er det dig, eller når hun er færdig så får du legetøjet osv.

Andre konflikter afspejler forskellige værdier, eksempelvis hvilke regler for spil, leg og samvær, der skal være. Forskellige institutioners kulturer, familietraditioner og baggrund i det hele taget er tit grunden til at sådanne konflikter opstår. Disse konflikter kræver dialog, forståelse, tolerance, forhandling og konkrete aftaler.


Og så er der mere personlige konflikter, som handler om selvværd og identitet.


Der er overordnet fire meget almindelige måder at reagere på, når man bliver ramt i selvværd, som ofte skaber konflikter:


 • at påkalde sig opmærksomhed (ofte negativ)
 • at stræbe efter at være overlegen (ved at latterliggøre eller tale ilde om andre)
 • at retfærdiggøre sig og skubbe ansvar væk (det var ikke mig)
 • at hævne sig (at svare igen med samme mønt, når nogen siger noget sårende).


Disse konflikter kræver samtale om følelser og behov, hvorefter man kan opnå en gensidig forståelse for hinanden og lave konkrete aftaler.


Holdbare konfliktløsninger

For at en konflikt mellem børn kan løses på en konstruktiv måde, skal der arbejdes både med:


 • det børnene er uenige om
 • og med forholdet mellem børnene, der er uenige.


Derfor er det også vigtigt at få talt om oplevelsen og de følelser, der er opstået, når man forsøger at løse konflikterne. Hvis der skal findes en holdbar løsning, indebærer det, at alle børn i konflikten bliver tilgodeset, så forholdet mellem dem ikke fortsætter med at være anspændt.


Metoder til konstruktiv konfliktløsning


Har man besluttet sig for, at arbejde systematisk med håndtering af konflikter, findes der forskellige metoder til konstruktiv konfliktløsning, som man kan sætte sig ind i: 


 • Samtale mellem et enkelt barn og en voksen der aktivt lytter
 • Voksenmægling 
 • Ikke-voldelig kommunikation
 • Gruppesamtaler 
 • Simple rollespil, lege eller samtale ud fra bøger eller billeder af andre børn


Metode afhænger af konfliktens art
Metoderne til konfliktløsning handler om forskellige måder at komme i kontakt og kommunikere på. Hvilken metode man vælger afhænger af konflikten og konfliktens omfang, børnenes alder, hvor mange der er involverede, ressourcer osv. Men grundlæggende kræver en holdbar løsning af konflikter, at den enkelte har en vilje til at opnå en løsning. 


Forebyggende indsats


Undersøgelser viser at bevidste forebyggende indsatser nedbringer konfliktniveau, udstødelsesmekanismer og mobning til en tredjedel. Forebyggelsen skal ske i børnegruppen som helhed, hvor der på forskellige måder kan arbejdes med at skabe en venligere tone, gode sociale relationer, fællesskab, og rummelighed.


   Copyright 2012 © All Rights Reserved Rødovre Skøjte- og Ishocheyklub

   RSIK-Kunstskøjteløbsafdelingen, Rødovre Skøjte Arena, Rødovre Parkvej 425, 2610 Rødovre